Predsednik prekršajnog suda u Preševu Burhanedin Šaipi prisustvovao konferenciji "U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva"

29.11.2016. godine, Beograd

Dana 29.11.2016. godine predsednik prekršajnog suda u Preševu Burhanedin Šaipi je prisustvovao konferenciji "U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva" koja je održana u Palati Srbija u organizaciji OEBS misije u Srbiji. Na konferenciji je predstavljena analiza ustavnog okvira u pogledu ustavnog položaja sudstva i predlozi za izmene, ustavno pravne odredbe koje se odnose na položaj sudstva i standardi OEBS u pogledu sudske nezavisnosti.