Sudska uprava Prekršajnog suda u Preševu

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Preševu čine:

• Predsednik suda, Burhanedin Shaipi

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Mirjana Škrlec, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Administrativno-tehnički sekretar, Fatmire Ademi

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.

• Tehničar za IT podršku, Lulzim Kamberi

Vodi jedinstveni registar sankcija i jedinstveni registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa i briše podatke iz registra.