Održan sastanak predstavnika PU Vranje, tužilaštava i sudova

22.12.2016. godine, Vranje

Dana 22.12.2016. godine, u prostorijama i u organizaciji PU Vranje je održan sastanak u vezi analize dosadašnje saradnje tužilaštava, sudova i PU Vranje na kome je prisustvovao i predsednik Prekršajnog suda u Preševu Burhanedin Šaipi.