Sudije Prekršajnog suda u Preševu


1. Burhandin Shaipi, predsednik suda
2. Mirjana Škrlec, zamenik predsednika suda
3. Arben Jusufi