Kontakti Prekršajnog suda u Preševu

Prekršajni sud u Preševu

 17523 Preševo, Maršala Tita b.b.
PAK 637003


Matični broj: 17774166
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400636

Sudska uprava

Admnistrativno tehnički sekretar, Fatmire Ademi

 017 668-966
 017 668-966
 prekrsajni.sud.presevo@hotmail.com

Pisarnica


 017 668-966

IT služba

IT tehničar, Lulzim Kamberi

 017 668-966

Računovodstvo

Obračunski radnik zarada, Leonora Latifi

 017 668-966