Portparol Prekršajnog suda u Preševu

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Burhanedin Šaipi a u njegovom odsustvu sudija Mirjana Škrlec.

Tehničko lice za kontakt, administrativno-tehnički sekretar Fatmire Ademi.

 017 668-966
 prekrsajni.sud.presevo@hotmail.com