Javne nabavke Prekršajnog suda u Preševu, 2016. godina

Troškovi kancelarijskog materijala Prekršajnog suda u Preševu na godišnjem nivou ne prelaze iznos propisanog limita predviđenog Zakonom o javnim nabavkama tako da Prekršajni sud u Preševu u 2016. godini nije imao potrebu da ulazi u postupak javnih nabavki.