Судије Прекршајног суда у Прешеву


1. Бурханедин Шаипи, председник суда
2. Мирјана Шкрлец, заменик председника суда
3. Арбен Јусуфи