Портпарол Прекршајног суда у Прешеву

Функцију портпарола суда обавља председник суда Бурханедин Шаипи а у његовом одсуству судија Мирјана Шкрлец.

Техничко лице за контакт, административно-технички секретар Фатмире Адеми.

 017 668-966
 prekrsajni.sud.presevo@hotmail.com