Контакти Прекршајног суда у Прешеву

Прекршајни суд у Прешеву

 17523 Прешево, Маршала Тита б.б.
ПАК 637003


Матични број: 17774166
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400636

Судска управа

Адмнистративно технички секретар, Фатмире Адеми

 017 668-966
 017 668-966
 prekrsajni.sud.presevo@hotmail.com

Писарница


 017 668-966

ИТ служба

ИТ техничар, Лулзим Камбери

 017 668-966

Рачуноводство

Обрачунски радник зарада, Леонора Латифи

 017 668-966