Јавне набавке Прекршајног суда у Прешеву, 2017. година

Трошкови канцеларијског материјала Прекршајног суда у Прешеву на годишњем нивоу не прелазе износ прописаног лимита предвиђеног Законом о јавним набавкама тако да Прекршајни суд у Прешеву у 2017. години није имао потребу да улази у поступак јавних набавки.