Правилници и акти Прекршајног суда у Прешеву


Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Прешеву за 2017. годину, 23.01.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Прешеву, 12.01.2016. године Ms Word Pdf