Информатори о раду Прекршајног суда у Прешеву

Основни подаци о Прекршајном суду у Прешеву и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Прешеву

 17523 Прешево, Маршала Тита б.б.
ПАК: 637003
Матични број: 17774166
ПИБ: 106400636

 017 668-966
 017 668-966
 prekrsajni.sud.presevo@hotmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Прешеву ажуриран 31.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прешеву ажуриран 31.03.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прешеву ажуриран 03.04.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прешеву ажуриран 16.10.2012. године Ms Word Pdf