Informatori o radu Prekršajnog suda u Preševu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Preševu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Preševu

 17523 Preševo, Maršala Tita b.b.
PAK: 637003
Matični broj: 17774166
PIB: 106400636

 017 668-966
 017 668-966
 prekrsajni.sud.presevo@hotmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Preševu ažuriran 31.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Preševu ažuriran 31.03.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Preševu ažuriran 03.04.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Preševu ažuriran 16.10.2012. godine Ms Word Pdf