Одржан састанак представника ПУ Врање, тужилаштава и судова

22.12.2016. године, Врање

Дана 22.12.2016. године, у просторијама и у организацији ПУ Врање је одржан састанак у вези анализе досадашње сарадње тужилаштава, судова и ПУ Врање на коме је присуствовао и председник Прекршајног суда у Прешеву Бурханедин Шаипи.